Reader Comments

Ofis Temizliği Temizlike.com

by ahmet bekiroğlu (2019-12-30)


Hastane enfeksiyonlarını önlemede kullanılan bir diğer materyal koruyucu önlüklerdir. Koruyucu önlükler, hastanedeki mikroorganizmaların geçişini azaltması için bariyer sağlamak amacıyla kullanılır. Ofis temizliği deriye vücut salgıları ve kan bulaşmasını engellemiş olur. Koruyucu önlükler, sıvılara karşı geçirgen yapıda olmamalıdır. Bacak ve kolları ayrı örtmelidir.

Ofis Temizliği Bilgileri

https://www.temizlike.com/ofis-temizligi/

Bu önlükler, enfekte hastaların bakımı sırasında, diğer hastaları ve çevreyi korumak için de kullanılmaktadır. Önlük çıkartıldıktan sonra, mutlaka eller yıkanmalıdır. astaların Yerleştirilmesi ve Nakli Hastane enfeksiyonlarının önlenmesinde, izolasyon tedbirleri içinde ele alınan bileşenlerden biri de, hastaların yerleştirilmesi ve naklidir. Hasta, eğer bulaşıcı hastalık taşıyorsa, tek kişilik odaya alınmalıdır. Bu tip odalar, enfeksiyonun direkt ve indirekt yolla temasını engellemede önemlidir. Ofis temizliği aynı sebepten enfekte olan hastalar, başka bir bulaşıcı enfeksiyon faktörüyle enfekte değilse ve enfeksiyon riski az ise, aynı odada yatırılabilirler. Böyle oda paylaşımı, çoğunlukla salgın hastalık olduğunda, oda sayısı yetersiz olduğu zamanlarda yapılır. Oda yetersizliğinden dolayı, enfekte hastanın, enfekte olmayan başka bir hastanın yanına alınmasında ise hastanın yerleşiminde enfeksiyon etkeninin epidemiyolojisi ve bulaşma yolu dikkate alınmalıdır.