Reader Comments

آموزش الکترونیک

by fonoon bargh (2020-01-21)


آموزشگاه فنون برق یکی از بهترین آموزشگاه برق و الکترونیک در تهران است که همه ساله دوره های کاربردی آموزش تعمیرات موبایل، آموزش تعمیر برد الکترونیکی، آموزش تعمیر لوازم خانگی را برگزار می کند.