Reader Comments

Rolnictwo Zrownowazone Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP"

by Epifania Venuti (2019-11-13)


Pierwsze plantacje w Ameryce Łacińskiej powstały już ok. 1530 r. w Brazylii, na wschodnim wybrzeżu. Przedłużająca się zima może znacznie skrócić okres wegetacyjny wielu roślin, a co za tym idzie, nie będzie można oczekiwać zbyt wielkich plonów. I choć na razie nie można tym przesądzić, krótszy okres wegetacyjny zawsze oznacza zmniejszenie plonów. Najbardziej tym stanem rzeczy martwią się rolnicy zajmujący się siewem zbóż jarych, bowiem optymalny termin zasiewu tych zbóż minął w drugiej połowie marca.
Pasterzy nie należy mylić z właścicielami zwierząt - ich rolą była opieka nad zwierzętami, wypas zwierząt często należących do różnych właścicieli. Oczywiście jak wszystko w państwie węgierskim i tu znalazło się miejsce dla rozrośniętej biurokracji i tak mieli pasterze określoną liczbę zwierząt, którą mógł się zajmować adept sztuki pasterskiej. Wbrew obiegowej opinii zawód ten był dość intratny i pasterze z utrzymaniem rodzin wielkiego problemu nie mieli.
Jedną z najważniejszych i najistotniejszych zalet mikroskopii elektronowej jako metody badawczej określa sentencja widniejąca na transmisyjnym mikroskopie elektronowym w Departament of Plant Pathology Cornell University, USA - „zobaczyć, to znaczy uwierzyć". W roku 1939 po raz pierwszy Kausche i wsp. obejrzeli cząstkę wirusa mozaiki tytoniu, od tamtej pory mikroskopia elektronowa (EM) na stałe weszła do zbioru technik badawczych stosowanych w wirusologii roślin. Chociaż w dzisiejszych czasach biologia molekularna dysponuje całym arsenałem specyficznych i bardzo czułych metod wykrywania wirusów, to jednak w wielu przypadkach właśnie techniki EM uważane są za jednoznaczne i ostatecznie dowodzące porażenia roślin przez wirusy, gdyż można te czynniki chorobotwórcze zobaczyć.
Ważne jest, że w tym przypadku zależymy absolutnie od kaprysów natury, jeżeli z powodu fatalnej pogody plony będą mierne odczujemy to równie mocno jak rolnik. W ten sposób możemy powiedzieć, że żyjemy według tego co aktualnie dzieje się w przyrodzie. W zamian jednak dostajemy bardzo wiele: bezpośredni kontakt z człowiekiem który hoduje uprawia to co później będziemy jedli, czym będziemy karmić naszą rodzinę; ceny preferencyjne w stosunku do rynkowych oraz pewność, że całość trafi do rolnika a nie do pośredników; zyskujemy także zróżnicowanie w otrzymywanych plonach.
rolnictwo ekologiczne definicja ekologiczne jest ściśle związane z glebą. Od jej zdrowotności zależy zdrowie roślin, zwierząt i ludzi. Gleba jest środowiskiem życia dla miliardów mikro- (bakterie) i makroorganizmów (dżdżownice), które uczestniczą w skomplikowanych procesach biologicznych, biochemicznych i fizykochemicznych prowadzących do rozkładu materii organicznej i przetwarzaniu jej w związki przyswajalne dla roślin. Jedynie organizmy glebowe dostarczają roślinom składniki pokarmowe w odpowiedniej formie, ilości i proporcjach.