Reader Comments

Kosiarki Do Rowów Dla Rolnictwa I Przemysłu Kubota

by Justina Fenstermacher (2019-03-15)


Już dawno nie mieliśmy tak nieobliczalnej aury za oknem i na naszym polu. Antypisowska rewolucja w naszym kRaju rozpoczęła się od polskiej ściany wschodniej. Jest to rewolucja tym bardziej straszliwa, bo milcząca. We wschodnich województwach Polski nie ma już w tej chwili ani jednego rolnika, który w wyborach sportowefakty zuzel terminarz 2019 odda swój głos na PiS. Polacy ze ściany wschodniej przebudzili się.
17. Jeżeli na aktywa biologiczne lub na produkty rolnicze istnieje aktywny rynek, cena rynkowa występująca na tym rynku stanowi właściwą podstawę do ustalenia ich wartości godziwej. Jeżeli jednostka ma dostęp do różnych aktywnych rynków, powinna wziąć pod uwagę najbardziej odpowiedni spośród nich. Jeżeli na przykład jednostka ma dostęp do dwóch aktywnych rynków, powinna posłużyć się ceną istniejącą na rynku, z którego zamierza skorzystać.
W praktyce odchodzi się już w Polsce od uwięziowego systemu utrzymania bydła. W nowo budowanych i modernizowanych oborach króluje system wolnostanowiskowy bezściołowy, który nie tylko daje większą swobodę krowom, ale pozwala też zdecydowanie zmniejszyć nakłady pracy na obsługę zwierząt). System wolnostanowiskowy na głębokiej ściółce jest najlepszy dla obór otwartych tzw. kurtynowych.
W każdej katastrofie dominuje żywioł: powietrze - huragan, ogień - pożar, woda - powódź, ziemia - trzęsienie ziemi. Żywioły to złe duchy. Pole walki, pole bitewne to zorana, obsiana ziemia. Katastrofy, wojny, bieda, głód, kataklizmy to zwrot przynoszący zło, ale i dobro. Trzęsienie ziemi wzmaga jej płodność i żyzność, jest zgromadzeniem umarłych odbywającym się co jakiś czas, powodzie umożliwiają odradzanie się życia, podobnie - odnawiający pożar, który powoduje narodziny nowych istot, odnawia świat i przyczynia się do wzrostu plonów i dobrostanu ludzi i zwierząt, otwór to przejście ze świata ziemskiego do świata niebiańskiego, zabijanie jest zbawienne zawiera się w nim nowe i odnowione życie.
Warunki wodne - rośliny potrzebują odpowiedniej ilości wilgoci. Uprawa jest niemożliwa jeśli na danym obszarze jest zbyt sucho, wtedy bowiem rośliny wysychają oraz na terenach zbyt wilgotnych, gdyż wówczas rośliny gniją. Czynnik ten jest ściśle powiązany z warunkami klimatycznymi, od których zależy ilość opadów atmosferycznych oraz parowanie, a także zależy od głębokości zalegania wód gruntowych.