Reader Comments

Przerażająca Choroba. Pacjent Myśli, Że Jest Martwy

by Aurelio Fosbrook (2019-03-26)


To serwis Polskiej Akcji Humanitarnej, którego celem jest zbieranie pieniędzy na dożywianie dzieci w całej Polsce. Z NFZ bywa różnie. Może Pani pisać pisma i podania. Próbować zawalczyć środki. W tym roku Minister Zdrowia przyjął Narodowy Plan Dla Chorób Rzadkich, więc coś dzieje się w kierunku polepszenia dostępu do świadczeń medycznych dla ludzi z chorobami rzadkimi. Plan ten ma im zapewnić jak gdyby "specjalne traktowanie" i osobny fundusz. Jak będzie - czas pokarze. Plan jest dopiero "narzędziem".
Przyczyna genetyczna w wielu przypadkach zespołu Leigha nadal pozostaje nieznana, pomimo obecności specyficznego defektu biochemicznego w niektórych przypadkach. Jednak we wszystkich koncepcjach etiologii choroby uważa się, że defektem tym są nieprawidłowości w tlenowej produkcji energii.
W ramach studiów nad świętą Biblią i Talmudem Żyd uczy się, że zbrodnie przeciwko Gojom, takie jak ludobójstwo, masowe morderstwa, wykorzystywanie dzieci itp. są uważane za święte usługi wobec Boga. Biblia i Talmud, święte księgi nienawiści, zobowiązują niewinną młodzież żydowską do nienawiści, do mordowania, do oszustwa, rolnictwo ekologiczne definicja do wypędzania, do okradania nie-Żydów w imię Boga. To pozwala nie tylko na ich skrzywienie struktury umysłowej, ale zamienia duszę na ropiejącą deformację duchową.
Jest to zaostrzenie stanu przewlekłej astmy a jednocześnie bezpośrednie zagrożenie życia. Kot na bardzo silną duszność, czasem napadowy kaszel, kot najczęściej jest skulony i oddycha z otwartą jamą ustną. Każde ruchy mogą nasilać duszność niekiedy doprowadzając do sinicy błon śluzowych.
Druga faza to krótki - od kilku tygodni do kilku miesięcy - okres zahamowania rozwoju, trwa od około pierwszego, do czwartego roku życia. Zmiany zachodzą szybko lub stopniowo. Dotyczą zachowania dziewczynki - może to być rozdrażnienie, irytacja, zaburzenia snu i autyzm, a także motoryki - problemy z podejmowaniem aktywności, zachowaniem równowagi. Obwód główki jest mniejszy niż norma dla dziecka w tym wieku. Pojawiają się stereotypie rąk - czyli ruchy wkładania rąk do ust, mycia rąk, wykręcania. Może też się zaistnieć hiperwentylacja i bezdechy.