Reader Comments

Ogłoszenia Rolnicze, Używane Maszyny Dla Rolników, Giełda Zwierząt, Produkty Rolne

by Star Speed (2019-06-08)


rolnictwo w polsce testDo rolników docieramy także poprzez konferencje tematyczne i imprezy polowe, gdzie przedstawiamy praktyczne rozwiązania dla rolnictwa. Udowodniono, że zwiększenie produkcji żywności nie poprawi warunków żywnościowych świata, ponieważ ubodzy i tak nie będą mieli pieniędzy na zakup produktów spożywczych. Nie mniej jednak rolnictwo ekologiczne jest odpowiedzią na kłopoty krajów trzeciego świata, gdzie żywności potrzeba jest bardzo dużo, a w sposób ekologiczny możną ją uzyskać łatwo i szybko.
Ciekawym faktem jest również, że ilość i aktywność wolnożyjących organizmów wiążących azot zależy również od ilości azotu w glebie. Okazało się, że po przyoraniu bogatych w łatwo i szybko dostępny azot roślin bobowatych (dawne motylkowe) wysianych na nawóz zielony, geny związane z nitrogenazą (enzymem wytwarzanym przez bakterie do wiązania azotu) nie uaktywniają się ( 7 ).
Powstało największe malowidło festiwalu Kolorowe Miasto. Mural zajmuje powierzchnię 579 m² i nosi tytuł Buda czy Peszt? Autorami obrazu są Void, Petyka, Transone i Fork. Część przedstawiająca Peszt ma bardziej graficiarski charakter, Buda w kolorystyce i formie jest spokojniejsza. Dzieło powstawało przez 40 dni, do pomalowania ściany użyto 1000 litrów farby. Efekt możecie zobaczyć na ul. Kazinczy 37-41.
Głębokość pracy zębów agregatu, tak jak w przypadku spulchniaczy śladów, bezstopniowo ustawia się za pomocą korby, którą dla zwięk­szenia precyzji i lepszego określenia głębokości jest wyposażona w pro­stą podziałkę cyfrową (fot. 5). Belka planująca jest jedynym ele­mentem roboczym, który jest usta­wiany stopniowo. Istnieje kilkana­ście pozycji, w jakich można ją usta­wić - regulowana jest jej odległość od powierzchni uprawianego pola oraz kąt natarcia (fot. 6).
Jeżeli politykom i rządzonym przez nich społeczeństwom zależy na losie ludzi na Ziemi - jeśli chcą skutecznie poprawić sytuację materialną mieszkańców najbiedniejszych regionów świata, zmniejszać głód i niedożywienie, a także chronić przyrodę i środowisko - powinni sięgać po różne narzędzia dla systemowego działania. Jednym z nich jest rolnictwo intensywne w polsce oparte na bioinżynierii rolniczej, czyli również wykorzystanie GMO.
Gorczyca czarna natomiast posiada szersze zastosowanie w medycynie ludowej. Stosowana jest na takie dolegliwości jak: wrzody żołądka, zapalenie gardła. Podaje się ją jako środek moczopędny a także środek na przeczyszczenie a olejek gryczany posiada zbawienne działanie na żołądek, trzustkę, przeziębienie i różnego rodzaju infekcje.
W domu, czasem do późnego wieczoru, amisze siedzą nad grami stołowymi oraz grają niehazardowo w karty, w gronie rodzinnym i z przyjaciółmi przy misce prażonej kukurydzy czy owoców. Biblioteki w siedliskach amiszy mają książki historyczne, przyrodnicze, biograficzne i religijne. Niektórzy czytają powieści, prenumerują gazety amiskie i mennonickie (udget, Die Botschaft) oraz lokalne jak i ogólnonarodowe, celem śledzenia wydarzeń na świecie.
W celu zwiększenia przyjaznego środowisku zrównoważenia sektora rolnego oraz waloryzacji starań rolników Komisja proponuje przeznaczyć 30 proc. płatności bezpośrednich na praktyki umożliwiające optymalne wykorzystanie zasobów naturalnych. Praktyki te, proste do wdrożenia i efektywne ekologicznie, to: dywersyfikacja upraw, zachowanie trwałych użytków zielonych, ochrona niszy ekologicznych i krajobrazów.