Reader Comments

Русский Словарь, Glosbe

by Bernadine Alanson (2019-07-03)


Gmina Łask leży na terenach równinnych. Rasa powstała w efekcie połączenia miejscowych koni z rasami bardziej szlachetnym charakterze: z trakeńskimi i wschodniopruskimi. Rasa została zmodyfikowana przez połącznie z jeszcze szlachetniejszą krwią angloarabską i angielską. W obrębie koni wielkopolskich wyodrębnia się właściwie dwie rasy: rolnictwo ekologiczne definicja mazurską i poznańską. Główne stadniny koni wielkopolskich znajdują się w takich miejscowościach jak: Gniezno, Liski, Książ, Racot i Partynice.

Właściciel lub posiadacz gruntu, na którym powstała szkoda zwany dalej „poszkodowanym", zgłasza szkodę w formie pisemnej w terminie 3 dni od dnia jej stwierdzenia, a w przypadku szkód wyrządzonych w sadach - w terminie 14 dni od dnia jej powstania z jednoczesnym określeniem liczby uszkodzonych drzew.

Duże znaczenie hodowli i chowu gęsi w Polsce wynika z faktu, że prawie 100% produkcji (tuszki i elementy) przeznaczonej jest na eksport. Równie cennym produktem jest puch i pierze, które eksportowane jest głównie do Niemiec, Japonii, USA, Szwajcarii, Tajlandii.

Mięso królicze charakteryzuje się największą zawartością białka (20,4%) oraz największą zawartością składników mineralnych (1,39%). Białko to, jak już wcześniej zaznaczono, jest łatwo przyswajalne przez organizm człowieka - w 90 procentach. Pod tym względem mięso królicze wypada bardzo korzystnie w porównaniu z wołowiną, która zawiera 15% białka, które jest przyswajalne tylko w 60 %. W porównaniu wykazano również, że ma najniższą zawartość cholesterolu, na co kładzie się obecnie duży nacisk. Ogólnie wyciągnięto wniosek, że pod względem zawartości składników pokarmowych mięso królicze jest porównywalne z cielęciną i mięsem kurzym. Wołowinę, baraninę i wieprzowinę półtłustą zaliczyć można do drugiej grupy podobnej pod względem zawartości składników pokarmowych. Są to jednak mięsa czerwone, natomiast mięso królicze i kurze zaliczamy do mięs białych, za wyjątkiem cielęciny, która też jest klasyfikowana jako mięso czerwone. W zestawieniu nie uwzględniono ryb.

Przechadzając się pomiędzy stoiskami zachodzi człowiek w głowę, gdzież ten głód, którym trąbią organizacje pomocowe? Przecież tutaj nikt nie powinien być głodny, tyle tutaj tego dobra! Niestety jeszcze nie do końca, są uchodźcy z północnego Sudanu (z Darfuru, Kordofanu, Nilu Błękitnego) czy też z Konga DR, są też i uchodźcy wewnętrzni. Ludzie, którzy uciekali ze swych domów zazwyczaj nie mieli czasu zebrać plonów, nasion i narzędzi rolniczych, trzody i innego dobytku. Potrzebują różnego rodzaju pomocy, także rozdawnictwa żywności. Mogłaby ona być lokalna, gdyby tylko do obozów uchodźców dało się łatwiej dojechać, a i organizacje pozarządowe chciałyby takową żywność. Pewnie jednak bardziej opłaca się przywieźć worki i puszki zza oceanu, niż wspierać lokalną przedsiębiorczość.

W dwa lata od zakończenia wojny zaczęła się zmieniać polityka rolna państwa, w której coraz większą rolę zaczęła odgrywać kolektywizacja rolnictwa Intensywna kolektywizacja trwała do 1956 r., wskutek czego powstało ponad 10 tys. gosp. spółdzielczych. Towarzyszyła temu centralizacja sterowania zaopatrzeniem rolnictwa i zbytem produktów rolniczych.