Reader Comments

Witamy

by Jade Geneff (2019-06-15)


Najczęstszą przyczyną jest zbyt sucha dieta. Jeden z ojców polskiej psychologii, Władysław Witwicki (1878-1948), badając przed wojną wiarę ludzi wykształconych, sformułował na tej podstawie psychologiczną zasadę sprzeczności, polegającą na tym, w skrócie, iż ludzie ci w istocie nie żywią prawdziwych przekonań odpowiadających doktrynom religijnym, lecz supozycje - „niby-przekonania" (Wiara oświeconych, wyd. Paryż 1939, w Polsce dopiero w 1959). W czasopiśmie „Szkoła i Nauczyciel" pisał: sport tvp pl skoki „przymusowa nauka religii i przymusowe praktyki religijne są czynnikiem wychowawczym na ogół ujemnym (…). Ujemnym przede wszystkim dla dzieci inteligentniejszych i lepszych (…) Utrata wiary dziecięcej jest zjawiskiem naturalnym i niezmiernie rozpowszechnionym".
Jest to wysoce zakaźna choroba objawiająca się silnym kaszlem. Właśnie kaszel ułatwia jej rozprzestrzenianie się, ponieważ do zakażenia dochodzi drogą kropelkową. W latach 90- tych XX wieku, po rozpadzie Związku Radzieckiego, na terenach byłych republik radzieckich zaprzestano niektórych szczepień. Niedługo potem, na terenach dzisiejszej Rosji i Ukrainy wybuchła epidemia błonicy. W tym czasie na błonice zachorowało około 160 tysięcy ludzi, a 4-5 tys. osób zmarło.
Zapamiętaj: ryzyko przeniesienia choroby na Twojego potomka określa wyłącznie lekarz genetyk. Dostępna jest diagnostyka prenatalna. Istnieje opcja wykonania amniopunkcji i pobrania próbki płynu owodniowego w celu oznaczenia poziomu białek (enzymów) w płynie owodniowym. Dzięki temu dowiemy się, czy nienarodzone dziecko ma glikogenozę 1.
Kot ma gorączkę, jest osowiały i wyczerpany, bardzo szybko traci też apetyt. Do objawów tych dołącza często zapalenie spojówek, może pojawić się ropny wyciek a w przypadku zbyt długo trwającej choroby możliwe jest pojawianie się zmian na rogówce, które w efekcie mogą doprowadzić do ślepoty i utraty gałki ocznej.
Jeśli nie mamy czegoś lepszego - może to być w pierwszym momencie woda mineralna niegazowana lub woda przegotowana. Najlepiej jest od razu użyć roztworu nadmanganianu potasu lub w ostateczności - rivanolu. Jeśli nie mamy tego pod ręka - należy zdobyć jak najszybciej.