User Profile

Lucilla January

Bio Statement

צלקות. לפעמים הן נגרמות מניתוחים ולפעמים מנסיבות קצת יותר יותר קשות. אבל בכל מקרה, כמעט כל אדם מהרחוב שתשאל אותו יודע לדקלם בעל-פה שצלקות נועדו להישאר לכל החיים. השנונים יותר ביניהם ינסו לנחם אותך שצלקת היא "מגנט לבחורות", לדבריהם. אבל עם התפתחות הטכנולוגיה ומצב הרפואה בימינו, כיום צלקות הן לא בהכרח גזירת גורל שחייבים לחיות עמה לכל חיינו עם כל ההשלכות הנלוות לכך.

אלכס לבנברג: צלקת מגרדת איננה גזרה משמיים