User Profile

Alysa Jauregui

Bio Statement

Các nước châu Âu được ví như là châu lục đáng sống nhất trên toàn cầu hiện nay. Các nước châu Âu hội tụ đầy đủ các thế mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, con người, dịch vụ và du lịch. Tất cả đã tạo nên một khu vực thống nhất, thịnh vượng, xã hội văn minh và hiện đại nhất.

Điều kiện định cư châu Âu để trở thành người dân liên minh châu Âu hợp pháp